Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Atom kavramının ortaya çıkışını ve Bohr görüşlerini anlamalıyız.

 • Bohr teorisine atom yarıçapı, enerji seviyeleri, iyonlaşma, ışıma kavramları incelenmelidir.(matematiksel işlemleri yok )!!!

 • Modern atom teorisinin doğuşunu ve yenilikleri incelemeliyiz.(kuantum sayıları yok )!!!

 • Atomun uyarılma yollarını analiz etmeliyiz.

 • Büyük patlama teorisini model ve simülasyonlarla anlamaya çalışmalıyız.

 • Atom altı parçacıkları sınıflandırıp özelliklerini açıklamalıyız.

 • Parçacıkların birbirleri ile etkileşimi anti madde kavramı modellerle öğrenilmelidir.

 • Büyük patlamadan bugüne gezegenlerin, yıldızların ve gökadaların oluşumunu anlamalıyız.

 • Evrenin oluşumu ve gelişimi teorileri tartışılmalıdır.

 • Kararlı ve kararsız enerji durumlarını analiz etmeliyiz.

 • Radyoaktif bozunma sonrası kütle değişimini incelemeliyiz.

 • Nükleer santrallerin çalışma ilkeleri ve fisyon ile füzyon tepkimelerini incelemeliyiz.

 • Radyoaktif atıklara çözüm önerileri sunmalıyız.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ