Basınç ve Kaldırma Kuvveti

​Kazanımlara göre bu derste;

  • Katılarda basınç kavramını açıklayıp uygulama alanlarını günlük olarak tartışacağız.

  • Deney ve simülasyonlar ile basıncı etkileyen faktörleri inceleyeceğiz.

  • Akışkan basıncında Bernoulli prensibini irdeleyeceğiz.

  • Basınç etkisi ile çalışan sistemlerin özelliklerini öğreneceğiz.

  • Basıncın hal değişimine etkisini deneyler ile keşfetmeye çalışacağız.

  • Kaldırma kuvveti ve basınç arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışacağız.

  • Cisimlerin sıvı içindeki durumları ile Arşimed prensibini düşüneceğiz.

  • Günlük hayatta kaldırma kuvvetini tartışacağız.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ