Dalga Mekaniği

​Kazanımlara göre bu derste;

  • Deneylerle su dalgalardaki kırınımın dalga boyu, yarık genişliği ilişkisi incelenmelidir.

  • Deneylerle su dalgalarındaki girişim desenini çizmeye çalışmalıyız.

  • Deneylerle tek yarıkta kırınım, çift yarıkta girişim desenleri çizilmeye çalışılır.

  • Matematiksel işlem yapılmaz !!!

  • Işığın dalga doğası hakkında çıkarım yapmaya çalışmalıyız.

  • Doppler olayını ve günlük hayata etkilerini kavramalıyız.

  • Maxwell denklemlerini yorumlayarak elektromanyetik teorinin ortaya çıkışını anlamalıyız !!!

  • Elektromanyetik dalga oluşum yollarını araştırmalı, teknolojideki kullanımını incelemeliyiz.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ