Düzgün Çembersel Hareket

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Bu hareketi kavrayıp çizgisel hızın sabit olduğu durum için incelemeliyiz.

 • Periyod, frekans, hız, açısal hız kavramlarını ilişkileri ile inceleyeceğiz.

 • Merkezcil ivme çizgisel hız değişimi bağıntısı kavranmalıdır.

 • Merkezcil ivmeye sahip olan kuvvetin matematiksel modeli deneylerle çıkartılmalıdır.

 • Yatay ve düşey zemindeki düzgün çembersel hareketin grafikleri çizilmelidir.

 • Konum, hız, ivme denklemlerine girilmez !!!

 • Virajdaki cismin hareketi için günlük yaşamla ilişkili problemler düşünülmelidir.

 • Öteleme ve dönme hareketlerini karşılaştırmalıyız.

 • Matematik işlemlere girmeden eylemsizlik momentinin bağlı olduğu nicelikler tartışılmalıdır.

 • Açısal ve çizgisel momentum ilişkisi incelenmelidir.

 • Matematiksel işleme girmeden açısal momentum korunumu öğrenilmelidir.

 • Gök cisimlerinin dolanma sebepleri incelenmelidir.

 • Gök cisimlerine örnek vererek, Kepler’in kanunlarını öğrenmeliyiz.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ