Elektrik ve Manyetizma

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Elektrik yüklerinin özelliklerini inceleyerek başlayacağız.

 • Elektriklenme, yüklenme karşılaştırması yaparken deney ve simülasyon kullanmalıyız.

 • İletken ve yalıtkan kavramlarını bilim tarihi ile inceleyeceğiz.

 • Faraday kafesi yük dağılımını anlamaya çalışacağız.

 • Deneyler yaparak Coulomb kuvvetini irdelemeliyiz.

 • Elektrik alan kavramını önemseyerek yüklü cisimler arasında etkileşimleri kavrayacağız.

 • Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark kavramlarınının ilişkilerini anlayacağız.

 • Elektroliz kabı yardımıyla yüklerin hareketini anlamaya çalışacağız.

 • İletkenlerin direncinin bağlı olduğu değerleri değerlendireceğiz.

 • Basit deneyler yapmaya çalışarak ohm yasası modelini çıkarmayı denemeliyiz.

 • Yine bu devrelerde basit hesaplamalar yapmaya çalışmalıyız.

 • Pillerin kullanım amacına göre bağlanma şekillerini, tükenme sürelerini karşılaştıracağız.

 • Pil keşfi ile ilgili Galvani ve Volta ‘nın bakış açılarını tartışmalıyız.

 • Kirchoff ‘un akım ve gerilim kanunlarını açıklayacağız.

 • Elektrik enerjisi ve güç kavramlarını ilişkilendireceğiz.

 • Elektrikle çalışan araçların güç değerlerini hesaplamalıyız.

 • Enerji tasarrufu ile fikir tartışması yapmalıyız.

 • Günlük hayatta enerji dönüşümlerine örnekler vermeliyiz.

 • Elektrik için tehlike ve güvenlik önlemlerini tartışmalıyız.

 • Manyetik özelliklerine göre maddeleri sınıflandırmalıyız.

 • Deney ve simülasyonlarla alan kavramını incelemeliyiz.

 • Kuvvet çizgilerinin farklı noktalardaki değimini düşünmeliyiz.

 • Mıknatısları kullanarak bir probleme çözüm arayabiliriz.

 • Akım geçen düz bir telin üzerindeki manyetik alanı deneylerle incelemeliyiz.

 • Elektromıknatısların kullanma alanlarına örnekler vermeliyiz.

 • Dünya’nın manyetik alanının sebep ve sonuçlarını tartışacağız.

 • Manyetik kuzey ve coğrafi kuzey farkını tartışacağız.

 • Yüksek gerilim hatlarının canlılar üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ