Elektrik ve Manyetizma

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Yüklü cisimler arasındaki kuvvet irdeleyerek deneylerle matematik model oluşturulmalıdır.

 • Coulomb sabitinin elektriksel ortam geçirgenliği ile ilişkisini vurgulamalıyız.

 • Elektriksel kuvvetin alanla ilişkisi incelenerek çizgileri çizilmelidir.

 • Kuvvet ve alan ile ilgili hesaplamalar yapılacaktır !!!

 • Elektriksel potansiyel enerji, fark, iş kavramlarının matematiksel modeli incelenir.

 • Deneyler ile bu kavramların ilişkisi tartışılır.

 • Yine hesaplamalar yapılır !!!

 • Yüklü levhalar arasında elektriksel alan kuvvet çizgileri potansiyel fark ile ilişkilendirilir.

 • Yüklü parçacıkların elektrik alandaki etkileşiminin teknolojideki yerinin sunumu yapılmalıdır.

 • Alana dik giren parçacıklara bakmayınız !!!

 • Yüklerin nasıl depolanıp kullanabileceği, enerji ilişkileri incelenmelidir.

 • Sığacın sığasının bağlı olduğu değişkenleri yük tartışmalıyız.

 • Yük, sığa potansiyel ilişkisi ile ilgili problem çözer.(seri ve paralel bağlama önemli )

 • Sığaçların kullanım alanı araştırılıp sığaç modeli tasarlanmalıdır.

 • Üzerinden akım geçen tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünü sağ el ile bulabilir.

 • Deneylerle matematiksel model tartışılmalıdır.

 • Manyetik alan içinde akım taşıyan tel çerçevenin hareketini kuvvetin yönünü çizmeliyiz.

 • Tork ile ilgili çıkarım yapmalıyız.

 • Sağ el kuralıyla yüklü parçacıklara etkiyen manyetik kuvvetin yönü ve yörüngesi çizilmelidir.

 • Manyetik akı ve bağlı olduğu değişkenler irdelenmelidir.

 • Deneylerle manyetik akı değişiminin indüksiyon akımına etkisini analiz etmeliyiz.

 • Öz indüksiyon akımı ile matematiksel  işleme girilmez !!!

 • Alternatif ve doğru akım arasındaki farklar düşünülmelidir.

 • Alternatif akımın etkin ve maksimum değerleri ilişkilendirilir.

 • Alternatif akımın bilimsel süreçte kullanımı incelenmelidir.

 • Farklı ülkelerdeki şebeke gerilimlerini inceleyip farkın sebebi tartışılmalıdır.

 • Alternatif devrelerde direnci etkileyen nicelikler irdelenmelidir.

 • İndüktans, kapasitans ve empedans tanımları öğrenilmeli. (vektörel işlem yok )

 • Değişken ve doğru akım devrelerinde bobin ve sığa kullanımı incelenmelidir. ( işlem yok )!!!

 • Alternatif akım devresinde rezonans hali analiz edilmelidir.

 • Elektriğin taşınmasını, transformatörlerin çalışma ilkesini deneylerle öğrenmeliyiz.

 • Primer ve sekonder de akım, güç, gerilim ilişkisi incelenmelidir.

 • Deneylerle transformatörün çalışma ilkesi kavranmalıdır.

 • Elektrik enerjisinin taşınmasında transformatörlerin rolü tartışılmalıdır.

 • İdeal olmayan transformatörün verimi hesaplanır !!!

 • Güç kaybına engel olmak için proje hazırlayıp, ürün değerlendirmesi yapılmalıdır.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ