İş Güç Enerji

​Kazanımlara göre bu derste;

  • İş-güç-enerji kavramlarının ilişkisini inceleyeceğiz.

  • Günlük mekanik problemleri inceleyeceğiz.

  • Kinetik ve potansiyel enerjinin örneklerini analiz edilecek, hesaplamaları yapılacak.

  • Enerji değişimini tartışacağız.

  • Sürtünmenin hayattaki etkilerini düşünmeliyiz.

  • Dengeli beslenmeye yönelik fikir alışverişinde bulunmalıyız.

  • Verimi arttırmak için tasarım ve modelleme yapmaya çalışacağız.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ