Isı ve Sıcaklık

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Isı, sıcaklık, iç enerji kavramları ile tartışacağız.

 • Amaçlarına göre termometre çeşitlerini ve sıcaklık birimlerini karşılaştıracağız.

 • Termometre dönüşümlerini yapıp birim farkının oluşma nedenlerini açıklamaya çalışacağız.

 • Öz ısının maddeler için ayırt edici özellik olmasını düşünüp grafik hesaplamaları yapacağız.

 • Sıcaklık değişimlerini farklı maddeler içinde inceleyeceğiz.

 • Erime, donma, yoğunlaşma kavramlarını enerji ile ilişkilendireceğiz.

 • Sıcaklık-ısı grafiklerini çizip yorumlamalıyız.

 • Isıl denge kavramını simülasyon kullanarak anlamaya çalışmalıyız.

 • Enerji iletim, ışıma ve konveksiyon yolu ile taşınırken farkları kavramalıyız.

 • İletim yolunu kullanarak geliştirilen uygulamalara dikkat etmeliyiz.

 • Enerji iletim hızı ve tasarruf hakkında görüşler sunmalıyız.

 • Isı yalıtımını günlük problemlerle düşünüp, çözümler üretmemiz beklenecek.

 • Küresel ısınma, hissedilen sıcaklık tartışmalarını yapmalıyız.

 • Genleşmenin günlük yaşamla ilişkisi düşünülüp tartışmalar yapılmalıdır.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ