Kuvvet ve Hareket

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Gözlemler yaparak bağıl hareket hakkında çıkarım yapacağız.

 • Öteleme, dönme, titreşim hareketlerinin farkını öğreneceğiz.

 • Trafikteki yeşil dalga sistemini kavrayacağız.

 • Konum-zaman verileri, grafiklerle hareket denklemleri çıkarıp ortalama hız hesabı yapacağız.

 • Düzgün doğrusal hareket için deney yaparak toplanan verilerle grafik çizmeliyiz.

 • İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama ile ilişkili olarak tartışacağız.

 • Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvveti örneklerle öğreneceğiz.

 • Kuvvetin tarih boyunca anlamlarını tartışacağız.

 • Kinetik ve statik sürtünmeyi karşılaştırıp bağlı olduğu değişkenleri keşfedeceğiz.

 • Deney yaparak verilerden çıkarım yapmalıyız.

 • Amonton’un deneyini inceleyeceğiz.

 • Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde öteleme hareketini inceleyeceğiz.

 • Aynı doğrultudaki dengeleyici kuvvetleri çizip, bileşkeleri hesaplayacağız.

 • Eylemsizlik özelliklerini açıklamalıyız.

 • Kuvvet, ivme ve kütle arasındaki ilişkiyi irdeleyeceğiz.

 • Deney yaparak net kuvvet –ivme matematiksel modelini çıkaracağız.

 • Galileo’nun eğik düzlem deneyini inceleyerek değişkenleri tartışacağız.

 • Etki –tepki kuvvetlerini gözlemlerle açıklayacağız.

 • Günlük hayatta Newton’un hareket yasalarını yorumlayacağız.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ