Kuvvet ve Hareket

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Vektörlerin özelliklerini açıklamalıyız.

 • Kartezyen koordinat sisteminde iki ve üç boyutlu olarak çizilebilmelidir.

 • İki ya da daha fazla vektörün bileşkesini, bileşenlerin büyüklüğünü hesaplayacağız.

 • Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlamalıyız.

 • Günlük hayatta bağıl hareket örnekleri incelemeliyiz.

 • Net kuvvetin büyüklüğünü ve yaşamdaki problemlere uyarlanmasını incelemeliyiz.

 • Serbest cisim diyagramları çizerek sürtünme etkisini analiz etmeliyiz.

 • Bir boyutta sabit ivmeli hareketi örnekleri ile kavramalıyız.

 •  Deneylerle sabit ivmeli cismin( x-t) ,( v-t), (a-t) grafiklerini çizip dönüştürebilmeliyiz.

 • Havasız ortamda serbest düşen cismin ivmesinin kütleden bağımsız olduğunu bulmalıyız.

 • Deney ve simülasyonlarla sürtünmenin serbest düşmeye etkisini kavramalıyız.

 • Limit hızı örneklerle ilişkilendirmeliyiz.

 • Bir boyutta sabit ivmeli hareket problemleri çözmeliyiz.

 • İki boyutta sabit ivmeli hareket örnekleri çalışmalı, problemlerini çözmeliyiz.

 • Atış hareketlerini yatay ve düşey olarak analiz etmeliyiz.

 • Esneklik potansiyel enerjisini örneklerle incelemeliyiz.

 • Deneyle yayın matematiksel modelini çıkarmalıyız.

 • Kuvvet –uzama ilişkisinden esneklik potansiyel enerjisi, mekanik enerji korunumu hesaplanır.

 • Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumu, dönüşümü analizi ile problem çözmeliyiz.

 • İtme ve momentum kavramını öğrenmeliyiz.

 • Newton ‘un ikinci yasasından itme-momentum bağıntısını çıkarmalıyız.

 • Günlük hayatta momentum korunumunu analiz edip sorgulamalıyız.

 • Çarpışma, patlama durumlarında momentum korunumu analizi deneylerle incelenmelidir.

 • Kuvvetin etkisini tork tanımıyla ilişkilendirmeliyiz.

 • Deneylerle problemlere çözüm üretmeliyiz, torkun bağlı olduğu değişkenleri anlamalıyız.

 • Cisimlerin denge durumlarını analiz etmeliyiz.

 • Kütle ve ağırlık merkezi farkını karşılaştırmalıyız !!!

 • Hayatımızdaki basit makinaların çalışma prensibini ve kullanım amaçlarını anlamalıyız.

 • Denge konumlarını basit makinalara uyarlayarak verim hesabı yapabilmeliyiz !!!

 • Günlük problemleri çözebilecek basit makine tasarlamalıyız.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ