Madde ve Özellikleri

​Kazanımlara göre bu derste;

  • Kütle ve hacim ilişkisini grafikler ile yorumlayıp dönüşümleri yapacağız.

  • Öz kütleden faydalanılan durumları tartışacağız.

  • Dayanıklılık kavramını öğrenip karşılaştırmalar ve hesaplamalar yapacağız.

  • Galileo’nun canlının konik yapısı ve dayanıklılığı hakkındaki görüşlerini tartışacağız.

  • Adezyon ve kohezyonu hayattaki örnekleri ile inceleyeceğiz.

  • Bu sırada yüzey gerilimini deneyler yaparak incelemeliyiz.

  • Kılcallığın etkilerini tartışacağız.

  • Gazlar ve plazmaların genel özelliklerini öğreneceğiz.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ