Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

​Kazanımlara göre bu derste;

  • Görüntüleme cihazlarının çalışma prensipleri ve kullanım amaçları anlaşılmalıdır.

  • LCD ve plazma teknolojilerinde fiziğin önemi düşünülmelidir.

  • Yarı iletkenler, diyot ve transistörler de yapının anlaşılması gereklidir.

  • Kumun elektronik devre elemanı haline gelmesi incelenmelidir.

  • LED teknolojisi, güneş panellerinin günlük hayattaki yeri değerlendirilmelidir.

  • Süper iletken olabilme şartları ve kullanım alanları anlaşılmalıdır.

  • Nano teknolojinin kullanım alanlarını incelemeliyiz.

  • X ışınlarının elde edilmesi, özellikleri, canlılar üzerindeki etkileri araştırılmalıdır.

  • Lazer ışınlarının teknolojideki kullanımına dikkat etmeliyiz.

  • TÜBİTAK, CERN, NASA gibi bilim merkezlerini ve çalışma amaçlarını tanımalıyız.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ