Modern Fizik

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Michelson- Morley deneyinin yapılış amacını, sonuçlarını anlamalıyız.

 • Einstein‘ın özel görelilik (rölativite) teorisinin temel varsayımları incelenmelidir.

 • İşleme girmeden göreli zaman ve uzunluk konularının tarihteki yorumları anlaşılmalıdır.

 • Siyah çizim ışıması, Planck hipotezi, Wien yasası anlaşılıp ve kuantum teorisiyle ilişkilendirilir.

 • Dalga boyu- ışık şiddeti grafiğine bakıp modern ve klasik görüş tartışılır.

 • Fotoelektrik olayda elektron koparılma şartları belirlenmelidir.

 • Metalin eşik enerjisi, durdurma gerilimi, kinetik enerjisi ile ilgili problem çözülmelidir.

 • Farklı metaller için maksimum kinetik enerji-frekans grafiği çizilerek yorumlanmalıdır.

 • Fotoelektrik olayın teknolojideki uygulamalarını araştırıp bizde tasarımlar önermeliyiz.

 • Compton ve fotoelektrik olayda benzer yönleri bularak ışığın tanecik modelini tartışmalıyız.  

 • Compton olayında enerji, momentum korunumu, foton ve elektron etkileşimi incelenmeli.

 • De Broglie dalgası ile ışığın dalga-madde etkileşimi anlaşılmalıdır.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ