Optik

​Kazanımlara göre bu derste;

 • Ayrıntılara girilmeden ışığın tanecik ve dalga modeli gelişimi çalışılmalıdır.

 • Işığın dalga özelliğinin su dalgalarına benzer özellikleri kavranmalıdır.

 • Işık şiddeti, akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ilişkisi deneylerle incelenmelidir.

 • Gölge, yarı gölge çizimlerle çalışılmalıdır.( Deneyle ölçekli çizim yapılmalı.)

 • Güneş ve ay tutulması olaylarını gözden geçirmeliyiz.

 • Işığın yansımasını, görme olayını deneylerle göstermeye çalışmalıyız.

 • Yansıma kanunlarından yararlanarak düz aynada görüntü oluşumunu ölçekli çizmeliyiz.

 • Görüş alanına etki eden değişimleri deneylerle kavramalıyız.

 • Küresel aynalarda merkez, odak, tepe noktası tanımları öğrenilir.

 • Özel ışınlardan faydalanarak görüntü oluşumu ve özellikleri incelenmelidir.

 • Günlük hayatta küresel ayna gibi davranan maddelere örnek verilmelidir.

 • Su dalgalarındaki kırılma ile ışığın kırılmasını birlikte değerlendirmeliyiz.

 • Kırıcılık indisinin bağlı olduğu değişkenleri irdelemeliyiz.

 • Deneylerle Snell yasasına ulaşmaya çalışmalıyız.

 • Sınır açısı, tam yansıma, serap olayları incelenmelidir.

 • Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçerken çizimi yapılmaya çalışılır.

 • Farklı ortamlardaki cisimlerin görünür uzaklıklarını deneylerle incelemeliyiz.

 • Işık ve boya renkleri arasındaki farkları karşılaştırmalıyız.

 • Saf sarı ve karşım sarı arasındaki farkı öğrenmeliyiz.

 • Ana ve ara renklerin filtrelerden geçişini deneylerle incelemeliyiz.

 • Prizmalarda tek renkli ışığın çizdiği yolu çizmeye çalışmalıyız.

 • Beyaz ışığın renklere ayrılmasını deneylerle incelemeliyiz.

 • Mercek özelliklerini ve çeşitlerini açıklamalıyız.

 • Günlük hayatta mercek gibi davranan maddelere örnek vermeliyiz.

 • Merceğin odak uzaklığını etkileyen nicelikleri deneylerle kavramalıyız.

 • Simülasyon ve deneylerle merceklerin görüntü özelliklerini öğrenmeliyiz.

 • Görüntüleri ölçekli çizmeye çalışmalıyız.

 • Merceklerin ortama göre karakter değiştirdiğini kavramalıyız.

 • Merceklerin kullanım amaçlarını tartışmalıyız.

 • Optik yasaları ile gözde görüntü oluşumunu açıklamalıyız.

 • Göz kusurlarını  ve diyoptri tanımını öğgenmeliyiz.

Bu belirtilenleri konu anlatımlı videolarımız da ve ders notlarımız da bulabilirsiniz. 

FİZİK ÖĞRETMENİ